Ceník

V Mateřské škole Butterfly Vám nabízíme celodenní či polodenní program od pondělí do pátku.

Cena školného je uvedena za měsíc dle vybraného typu docházky. Cena zahrnuje dvojjazyčný program včetně odpoledních zájmových aktivit a dalších činností mateřské školy (pohybové aktivity, výtvarné a pěvecké aktivity, výlety, akce školy a další). Stravné (2x zdravá svačina, oběd, pitný režim po celý den) se hradí zvlášť ve výši Kč/den.

Typ školnéhoDocházkaCena
Celodenní 7:00 – 17:00 6 900 Kč
Polodenní 7:00 – 13:00 5 500 Kč

Možno uplatnit sourozeneckou slevu 15 %. Školné za následující kalendářní měsíc musí být uhrazeno vždy do 15. dne aktuálního měsíce.

Při podpisu smlouvy bude uhrazená záloha ve výši 3 000 Kč, kterou následně odečteme z platby za první měsíc. Pokud dítě nenastoupí, záloha je nevratná.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku