Naše filozofie

Náš vzdělávací program je hlavní předností naší školy. Je zpracovaný do čtyř základních bloků a dále rozpracován na podtémata, která se cyklicky opakují a navzájem prolínají.

Naše filozofie

Ve třídě jsou děti věkově smíšené pod pedagogickým dozorem dvou učitelek. V průběhu dne mluví jak v českém, tak v anglickém jazyce. Pedagog angličtiny na děti mluví česky pouze v nutných situacích. Formou her a vhodně zvolených metod se dítě přirozeným a nenuceným způsobem učí cizí jazyk a ukládá si do paměti novou slovní zásobu. Během práce s dětmi uplatňujeme hlavní pedagogické zásady J. A. Komenského:

  • Zásada názornosti – důležitý je vlastní prožitek a přímé zkušenosti dítěte
  • v Zásada systematičnosti a soustavnosti – veškeré témata na sebe navazují, jsou propojené a reagují na aktuální situace ve školce
  • Zásada aktivnosti – děti jsou jak pozorovatelem, tak aktérem. Je potřeba nebát se prosadit a uplatnit získané zkušenosti
  • Zásada trvalosti – pro naplnění pocitu bezpečí dítě potřebuje stálost v denním režimu a opakující se rituály
  • Zásada přiměřenosti – naši pedagogové při své práci vychází z úrovně zrání dítěte, z jejich schopností, možností a dovedností

Vzdělávací program je komplexní souhrn všech činností a aktivit a každá jednotlivá věc v něm má svůj smysl a účel a je důležitá pro správný a vyvážený rozvoj dítěte. Tematicky je program sestaven tak, abychom byli schopni u každého dítěte odhalit oblast, ve které se může najít a která je mu blízká a zajímá ho. Během výuky klademe velký důraz na upevňování základních životních hodnot.

PODZIM
MOTÝL KŘÍDLY MALUJE A PODZIM NÁM ČARUJE
ZÁŘÍ
Hola, hola školka volá
Všichni se tu máme rádi, protože jsme kamarádi
Naše školka
Oblíbená hračka
Sv. Václav
ŘÍJEN
Barvy jeseně
Toulky lesem
Dary podzimu
To je zlaté posvícení
Halloween
LISTOPAD
Foukej, foukej větříčku
Dráčku leť, neuleť
Sv. Martin přijíždí
Lístku, lístečku
Těšíme se na Vánoce
ZIMA
ZIMA PŘIŠLA VELIKÁ, UKRYJEME MOTÝLKA
PROSINEC
Sladce voní po roce, vytoužené vánoce
My se čerta nebojíme
Lidové zvyky a tradice
Těšíme se na Ježíška
Vánoční prázdniny - zavřeno
LEDEN
Kdo má lyže lyžuje, kdo má sáňky, sáňkuje
My tři králové
Sportem ku zdraví
Já a moje tělo
Když kamarád stůně
ÚNOR
Kouzelný únor
Klubíčko pohádek
Masopust
Kamarádi z modré planety
Hádej, čím budu?
JARO
VŠECHNO KVETE, KRÁSNĚ VONÍ, MOTÝLCI SE SPOLU HONÍ
BŘEZEN
Jaro ťuká na vrátka
Moje země
Kde bydlím?
Moje rodina
Co létá, pluje a jezdí
DUBEN
Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá
Příroda se probouzí
Hody, hody doprovody
Mláďátka
Čarodejky čarují
KVĚTEN
Já a moje maminka, máme rádi tatínka
Jaro na louce
Den maminek
V potoce, rybníce a řece
Den dětí
LÉTO
HURÁ, VOLÁ MOTÝLEK, POJEDEME NA VÝLET
ČERVEN
Pojedeme na výlet
Zvířátka v ZOO
Záchranné složky
Jedeme na prázdniny
Pasování motýlků
Vytisknout stránku Vytisknout stránku