O školce

Mateřská škola Butterfly je zřízena jako první soukromá škola s rozšířenou výukou anglického jazyka v Příbrami. V průběhu dne je dítě v kontaktu jak s českým, tak s anglickým jazykem.

O školce

Výuka angličtiny bude zajišťována certifikovaným učitelem. Jedním z cílů naší školy není perfektní ovládnutí cizího jazyka, ale vytvoření pozitivního vztahu k angličtině, odstranění pocitu cizosti a nejistoty u dětí. Škola je umístěna v dostupné části města Příbrami a sídlí v budově nynějšího Q-Klubu. Nacházíme se v prvním patře a jsme zcela odděleným, nově a moderně zrekonstruovaným subjektem. Vedle budovy je zřízené veřejné dětské hřiště, které mohou děti plně využívat.

Díky rekonstrukci prostor jsou naše třídy velice originální a vkusné. Nábytek je atestován s ohledem na potřeby dětí a je v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. K dispozici máme 3 hlavní třídy vybavené vhodnými didaktickými hračkami a pomůckami. Velice vzdušné prostory pro denní pobyt jsou motivací pro spontánní hry dětí a vytváří tak příležitost pro inspiraci a tvorbu podporovanou příjemným klimatem celé třídy.

Naše škola nedisponuje vlastní kuchyní a proto je pro děti zajištěna přeprava z blízké školy s dlouholetými zkušenostmi. Samozřejmostí je také možnost parkování vedle naší školy, které lze využívat.


Náš den

Při vysokém zájmu rodičů je možné posunout otevírací dobu mateřské školy.

 • 7:00 otevření mateřské školy
 • 7:00 - 8:00 příchod dětí, volná hra, relaxace
 • 8:00 - 8:30 ranní komunikační kruh
 • 8:30 - 9:30 hlavní vzdělávací blok I.
 • 9:30 - 9:45 hygiena, svačina
 • 9:45 - 11:45 pobyt venku
 • 11:45 - 12:00 příchod, hygiena
 • 12:00 - 12:45 oběd
 • 12:45 - 13:00 hygiena, čištění zoubků
 • 13:00 - 14:30 spánek, story time / čas pohádek, klidová činnost, relaxace, volná hra
 • 14:30 - 15:00 hygiena, svačina
 • 15:00 - 16:00 hlavní vzdělávací blok II.
 • 16:00 - 17:00 volná hra, pobyt venku, relaxace
 • 17:00 zavření mateřské školy

Odpolední aktivity

Tyto zájmové aktivity jsou v ceně školného
 • tvořivá dílna – výtvarné a praktické činnosti na rozvoj zručnosti a jemné motoriky, poznávání nových materiálů
 • pohybová průprava – pohybové aktivit zaměřené na rozvoj hrubé motoriky a koordinaci těla. Cílem je utváření pozitivního vztahu k pohybu od nejútlejšího věku
 • sboreček – aktivity zaměřené na seznámení s hudbou, základními hudebními nástroji
 • polytechnické hrátky – aktivity rozvíjející vědecké principy a technickou gramotnost
 • hrátky s angličtinou – seznámení s cizím jazykem, které je vedeno zábavnou formou hry

Strava

Dopolední i odpolední svačiny jsou dětem připravovány v MŠ. Řídíme se zásadami zdravé výživy. Dětem je podávána pestrá strava, včetně dostatku čerstvé zeleniny a ovoce. Velký důraz je kladen také na dodržování pitného režimu během celého dne.

Obědy jsou do školy dováženy externě z blízké školy. Strava je plnohodnotně vyvážená a splňuje požadavky tzv. spotřebního koše (potřebné množství živin/den) pro dítě předškolního věku.

Stravné (2x zdravá svačina, oběd, pitný režim po celý den) se hradí zvlášť.

V případě včasného odhlášení stravy je smluvená částka za stravu vratná. Pravidla odhlašování stravy jsou uvedené ve smlouvě o poskytnutí služby.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku